آدرس مطب در تهران، ایران

آدرس

خیابان شریعتی، روبروی ایستگاه مترو شریعتی جنب پمپ بنزین کوچه شواری ساختمان پزشکان رازی زنگ 15 طبقه 4

دکتر گلشیری, دکتر ابادی

رزرو وقت از ساعت 16:30 تا 20:00

تلفن

+021-22256040: تلفن

 

آدرس مطب در هامبورگ، المان

آدرس

Quarree 1
22041 Hamburg هامبورگ

Germany آلمان

تلفن , فکس و پست الکترونیکی

+49 (40) 658 60 977 : تلفن
+49 (40) 658 60 976 : فکس

mkg@dr-abadi.de : پست الکترونیک