مطب و کلینیک

اتاق های مطب به طور بسیار زیبا، آرامش بخش و مدرن طراحی و ساخته شدند. همچنین جدیدترین دستگاه های ما برای تشخیص و معالجه، درمان بیماران را در در یک محیط آرام امکان پذیر می کنند. هدف ما براین مبناست که بیماران از بهترین نتیجه برخوردار شوندو بعد از درمان حتی الامکان مطب را با موقعیت سلامتی و بهبودی بسیار خوبی ترک کنند

درمان یا به صورت فوری در مطب یا بسته به نوع معالجه در کلینیک در بیهوشی موضعی، خواب آلودگی ویا بیهوشی کامل، بدون درد و آسیب انجام می گیرد

بیمارانی که از معالجه وحشت دارند، یا آن دسته از بیمارانی که درمان آنها به دلیل بیماری های عمومی با ریسکهای بسیار همراه است و همچنین موارد بسیارسخت از جمله فعالیت های روزمره ما به شمار می آیند. علاوه بر این همکاری ما با دندان پزشک، ارتودنتیست، دکتر عمومی و دیگر پزشکان مخصوص شما بسیار جدی و تنگاتنگ می باشد. شما می توانید از طریق همکاران دیگر و یا مستقیم مشکلات و پاسخ های خود را با ما مطرح کنید