سینوس لیفت

بدون جراحی حفره های کنار بینی، قسمت بزرگی از عمل کاشت دندان در قسمت های کناری فک بالا که همراه با نتایج مطلوب و قابل قبول باشد، امکان پذیر نمی باشد. چرا که تعداد استخوان های قابل دسترس آن چنان کم هستند که حتی ایمپلانت های کوچک و کوتاه نیز استحکام کافی نخواهند یافت. همچنین در درونگاه کنار بینی محکم کردن ایمپلانت میسر نیست. به همین خاطر برای سینوس لیفت استخوان کف درونگاه چنان ضخیم بازسازی می شود تا ایمپلانت های بزرگ و بلند بتوانند در آن به راحتی و در عین حال بسیار محکم نشانده شوند.

مراحل گوناگون عمل سینوس لیفت به ترتیب زیر می باشد:
در مرحله اول پوست داخل حفره فک بالا بدون اینکه بطور کامل برداشته شود، به طرف بالاجمع گردیده و سپس استخوان برداشته شده از قسمت های دیگر بدن و یا ماده مخصوص جایگزین استخوان داخل این حفره قرار داده می شود که این امر باعث برجستگی و ضخیم شدن استخوان کف حفره گاه می شود.(بدون تاثیر گذاری در ظاهر صورت)
بعد از سپری شدن دوره نقاهت و پیوند موفقیت آمیز استخوان می توان کاشت دندان های کناری را آغاز کرد. پیوند استخوان و کاشت دندان را می توان یا در یک مرحله بطور همزمان انجام داد که البته این کار فقط وقتی امکان پذیر است که هنوز مقداری از استخوان خود حفرهگاه در دسترس باشد و یا در طی دو جلسه که در این صورت ایمپلانت باید بعد از محکم شدن استخوان پیوندی نشانده شود.