کاشت دندان

پوسیدگی دندان، بیماری های لثه که باعث سستی دندان می شوند و همچنین تصادفات از جمله عواملی هستند که رویای داشتن دندان های زیبای طبیعی را از بین می برند.جایگزین های فعلی برای دندانها استحکام خود را از دندانهای طبیعی دارند. برای درست کردن روکشهای دندان، پل ها و یا دندان های مصنوعی به صورت تکه ای و یا بلوک، باید کمی از مینای پرارزش دندان های سالم کناری قربانی شود. همچنین استخوان فک نیز در مکانی که دیگر ریشه دندان وجود ندارد از بین میرود. ایمپلانت ها در واقع راه حل راحتی برای جایگزین های فعلی دندان می باشد. ایمپلانت در واقع ریشه مصنوعی دندان از جنس تیتان است. تیتان ماده ای بسیار سازگار با بافت های بدن می باشد که جای خود را در طی 30 سال گذشته به طور موفقیت آمیزی در زمینه کاشت دندان استحکام بخشیده. ایمپلانت ها در حالت معمولی در بیهوشی موضعی داخل استخوان های فک کاشته می شوند. بعد از دوره نقاهت حدود 3الی 6 ماه، استخوان فک به طور سفت و محکم با ایمپلانت رشد می کند. بعد ازطی این دوره ازدندان ها قالب گیری شده ٕ روکش دندان در لابراتوار تهیه و روی ایمپلانت قرار می گیرد.