تشخیص و پلان ایمپلانت با کمک عکس های سه بعدی

دستگاه های مدرن کامپیوتری که به کمک آنها عکس های رادیو لوژی سه بعدی می توان انداخت، تشخیص و برنامه ریزی برای عمل جراحی دقیق در قسمت فک را بسیار آسانتر کرده است. فایده این روش فقط در سه بعدی نشان دادن ساختار آناتومی صورت درکیفیتی بالا نیست، بلکه کاهش کاهش شاخص اشعه های مضر باعث می شود که این متد در مقایسه با کامپیوترتوموگرافی به مرور زمان بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. عکسهای رادیولوژی سه بعدی در زمینه کاشت دندان هم کمک بسیار بزرگی محسوب می شوند چرا که میتوان آناتومی فک بالا را در تمام حالات و از همه زوایا مشاهده کرد.