نحوه عمل جراحی

این عمل در بیهوشی کامل انجام می شود. برای این عمل از دو تکنیک متفاوت می توان استفاده نمود ، تکنیک عمل باز و تکنیک عمل بسته. به خاطر مسلط بودن بیشتر به آناتومی بینی در هنگام عمل و به دست آوردن نتایج بهتر ترجیحآ از تکنیک عمل باز استفاده می شود. با یک شکاف کوچک که در پایه بینی قرار می گیرد و به طرف داخل سوراخ های بینی امتداد پیدا می کند، پوست بینی به طرف بالا حرکت داده شده ، بعد از تصحیحیات لازم پوست به جای خود باز گشته و بخیه می خورد. بعد از گذاشتن گچ روی بینی دو فیلتر مخصوص داخل سوراخهای بینی قرار گرفته می شوند که در مرحله اول باعث جلوگیری از خونریزی بینی در 24 ساعت بعد از عمل می شوند. بعد از یک روز این فیلتر ها در آمده و بعد از 5 الی 6 روز بخیه های پایین بینی وسپس بعد از گذشت 10 روز می توان گچ روی بینی را در آورد.2 الی 4 هفته بعد از برداشتن گچ باید روی بینی را با چسب های مخصوص پوشاند که این امر از یک طرف باعث استحکام بینی و از طرف دیگر موجب افزایش سرعت خوابیدن ورم آن می شود. تغییراتی که باعث فرم بینی می شوند، در روی استخوان بینی و غضروف های آن انجام می شود. پوست روی بینی بسته به ضخامت آن 6 ماه الی 1 سال وقت لازم دارد تا خود را به تغییرات جدید تطبیق دهد. آمارگیری مختلفی که جراحان بینی در اکثر نقاط دنیا انجام دادند نشان داده که 90 الی 92 درصد از اشخاص عمل شده با نتیجه عمل راضی می باشند. 7 الی 10 درصد احتیاج به تصحیحات مجددی دارند که معمولآ این تغییرات جزیی می باشند.