عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی یکی از حساس ترین جراحی زیبایی به حساب می آید. گذشته از فرم زیبادادن به آن در نظر داشتن و تصحیح کردن اسکلت داخلی بینی که ممکن است دلیل مشکلات تنفسی برای بیمار باشد، نکته بسیار مهمی است که اهمیت خاصی به این عمل زیبایی می دهد. به خاطر مرکزی بودن بینی در صورت تصحیح آن می تواند به صورت هماهنگی داده و به جذابیت صورت کمک کند. هماهنگی و تناسب اندازه بینی با ناحیه گونه و چشم از یک طرف و چانه از طرف دیگر دو عامل مهمی هستند که قبل از عمل باید در نظر گرفته شده و با شخص مربوطه در مورد آن صحبت شود.