جراحی فک

در هنگام مشکل با دندان های نهفته ، فک ، لایه مخاطی دهان، مفصل های فک، غده های بزاقی و سینوس ها می توانید به ما مراجعه نمایید. درمان چرک کردگی و التهاب، از بین بردن تومورهای داخل دهان و استخوان فک و همچنین مداوای زخم های قسمت دهان از جمله وظایف دیگر ما محسوب می شوند.