بیماری های مفصل فک

میگرن، گوش درد، تینیتوس، دردهای مفصل فک، مشکلات به هنگام باز کردن دهان، انقباض ماهیچه های صورت، درد ما هیچه های گردن، گلو و شانه نیز می توانند نشانه هایی از مشکلات مفصل فک باشند. برای رفع و درمان این بیماری ها باید معاینه بسیار دقیق انجام گیرد. استفاده از قالب های بین دندانی ٕ فیزیوتراپی و تزریق بو تاکس به ما هیچه های مفصل فک از جمله روش های درمان این ناراحتی می باشد.