شرکت در جام جهانی فوتبال جوانان زیر بیست سال ۲۰۱۷

دکتر ابادی به عنوان پزشک تیم فوتبال جوانان زیر بیست سال ایران در مسابقات جام جهانی که در ماه می سال ۲۰۱۷ در کره جنوبی برگزار شد، شرکت نمودند٬

Go back