جایزه افتخاری پروفسور یلدا

دکتر آبادی در نوامبر 2016 موفق به دریافت جایزه افتخاری پروفسور یلدا ازدانشگاه تهران شد. این جایزه به دلیل کمک های انسان دوستانه ایشان در زمینه جراحی در کشورهای محروم به وی اهدا گردید

Go back